O nas

Program "Safer Internet"

Program Komisji Europejskiej "Safer Internet" uruchomiony został w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży.  Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem programu na lata 2009–2013 było zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie. 
 
Program "Łącząc Europę"
 
W 2012 r. przyjęto „Europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci”, która  na nowo wyznaczyła cele wspólnotowe w postaci podnoszenia kompetencji medialnych dzieci i młodzieży oraz podnoszenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa online, jak również zwalczania nielegalnych treści, w tym pornografii dziecięcej. Działania te finansowane są obecnie w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dzięki temu we wszystkich krajach UE kontynuują swoje działanie Centra Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Centres), które wcześniej funkcjonowały w ramach programu "Safer Internet".

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-internet-kids

 

Polskie Centrum Programu "Safer Internet"

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

Tu można znaleźć Folder Polskiego Centrum Programu "Safer Internet"

 

 

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy dzieciom krzywdzonym oraz jest organizatorem wielu przedsięwzięć związanych z problematyką krzywdzenia dzieci: konferencji, szkoleń i kampanii społecznych.

Od 2003 r. Fundacja Dzieci Niczyje podejmuje różne inicjatywy mające na celu zmniejszenie skali zagrożeń, których źródłem może być Internet, ukierunkowane zwłaszcza na najmłodszych Internautów. W ramach programu badawczego Fundacji w styczniu 2003 i w październiku 2004 roku zrealizowane zostały badania dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Od lutego 2004 roku Fundacja prowadzi ogólnopolską kampanię „Dziecko w Sieci” oraz serwis internetowy dla dzieci "Sieciaki.pl". Fundacja prowadzi też liczne szkolenia dla profesjonalistów, dotyczące problematyki wykorzystywania seksualnego dzieci w Internecie oraz wydaje publikacje związane z tą problematyką.

Więcej informacji: www.fdn.pl

 

 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

NASK jest instytutem badawczym, działającym na rynku polskim od grudnia 1993 roku. NASK jest pionierem polskiego Internetu, a obecnie jednym z wiodących w kraju operatorów teleinformatycznych. W strukturze NASK działa zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów CERT Polska – Computer Emergency Response Team. Do zadań zespołu należy rejestracja, obsługa i klasyfikacja zdarzeń naruszających bezpieczeństwo Sieci. Zespół włącza się w międzynarodowe inicjatywy na rzecz podwyższania bezpieczeństwa sieci i systemów IT, m. in. aktywnie współpracuje z europejską agencją ENISA ( European Network and Information Security Agency).

Doświadczenie i wiedza zespołu stanowią podstawę utworzenia punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Dyżurnet.pl, który powstał również przy NASK w ramach programu Safer Internet Action Plan.

NASK prowadzi krajowy rejestr nazw internetowych w domenie „.pl”, a także działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie teleinformatyki we współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji: www.nask.pl


W ramach Polskiego Centrum Programu „Safer Internet” realizowane są 3 projekty:

 

Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Projekt realizowany przez FDN i NASK we współpracy z Fundacją Orange.

 

Więcej informacji: www.saferinternet.pl

 

Helpline.org.pl - projekt, w ramach którego udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież.

 

Projekt realizowany przez FDN oraz Fundację Orange.

 

Więcej informacji: www.helpline.org.pl

 

Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.

 

Projekt realizowany przez NASK.

 

Więcej informacji: www.dyzurnet.pl

Polityka plików cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Niezablokowanie tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.