Projekt Safer Internet w Polsce

Program "Safer Internet"

Program Komisji Europejskiej "Safer Internet" uruchomiony został w 1999 r. i miał na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży.  Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem programu na lata 2009–2013 było zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie. 

 
Program "Connecting Europe Facility"
 
W 2012 r. przyjęto „Europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci”, która  na nowo wyznaczyła cele wspólnotowe w postaci podnoszenia kompetencji medialnych dzieci i młodzieży oraz podnoszenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa online, jak również zwalczania nielegalnych treści, w tym pornografii dziecięcej. Działania te finansowane są obecnie w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Dzięki temu we wszystkich krajach UE kontynuują swoje działania Centra Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Centres), które wcześniej funkcjonowały w ramach programu "Safer Internet".

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/creating-better-internet-kids

 

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility. Tworzą je Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

Tu można znaleźć Folder Polskiego Centrum Programu "Safer Internet"
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 r. zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki krzywdzenia dzieci i organizuje specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 r. Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

Więcej informacji: www.fdds.pl
 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa jest państwowym instytutem badawczym, który prowadzi działalność naukową i badawczo-wdrożeniową w dziedzinie bezpieczeństwa, niezawodności i efektywności sieci teleinformatycznych. NASK prowadzi rejestr domeny .PL, jest operatorem telekomunikacyjnym. W strukturach instytutu działa zespół CERT Polska powołany w celu reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. W 1991 r. NASK podłączył Polskę do Internetu.

Więcej informacji: www.nask.pl


W ramach Polskiego Centrum Programu „Safer Internet” realizowane są 3 projekty:

Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Projekt realizowany przez FDDS i NASK we współpracy z Fundacją Orange.
 
Więcej informacji: www.saferinternet.pl
 

Pomoc telefoniczna i online - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).
Więcej informacji: www.116111.pl oraz www.800100100.pl

Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.

Projekt realizowany przez NASK.
 
Więcej informacji: www.dyzurnet.pl
 
 
 

Polityka plików cookie

Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Niezablokowanie tych plików oznacza zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.